Personál

Třídy a pedagogické pracovnice

VYTVÁŘÍME MILUJÍCÍ A ZÁBAVNÉ PROSTŘEDÍ

Cvrčci (1. třída)

Mgr. Eva Kotková
paní ředitelka
Jana Matyásková
paní učitelka
Mgr. Amálie Burýšková
paní učitelka
Jaroslava Vebrová
asistent pedagoga

Motýlci (2. třída)

Tereza Holečková
paní učitelka
  • V naší školce se rovněž věnuje logopedické péči
Julie Gončarová
paní učitelka
  • Je také jednou ze sbormistryň našeho pěveckého sboru Větrník

Včeličky (3. třída)

Lenka Kosinová
paní učitelka
  • Vede kroužek keramiky
Eva Antošová
paní učitelka
  • Vede kroužek jógy

Mravenečci (4. třída)

Eva Hloušková
zástupkyně ředitelky
  • Na naší školce rovněž učí SNAG GOLF (certif. trenér SNAG GOLFU, trenér golfu 2.tř.)
Dita Hronová
paní učitelka
  • Vede rovněž aktivitu výtvarného tvoření
Jana Machková
paní učitelka pro pobyt venku

Berušky (5. třída)

Bc.Lenka Klapilová
paní učitelka
  • Je také jednou ze sbormistryň našeho pěveckého sboru Větrník
Lenka Pokorná
paní učitelka

Světlušky (6. třída)

Markéta Kopecká
paní učitelka
  • Vede rovněž kroužek keramiky
Bc. Zuzana Chmelová
paní učitelka
  • Jedna ze sbormistryň našeho pěveckého sboru Větrník

Provozní zaměstnanci

UDRŽUJEME ŠKOLKU V CHODU A SKVĚLÉ KONDICI

O naši školku se starají

Jana Štajerová
školnice
Ludmila Benáková
uklízečka
Markéta Syručková
uklízečka
Michaela Fuková Křížová
uklízečka