slidescloudsbutterfliessunparallaxslide
Vítejte

v naší školce!

Se sluníčkem školka, šťastný každý kluk i holka

Kontaktujte nás
Cvrčci (1. třída)

Stránka třídy
flip
Cvrčci (1. třída)

Odkazem níže se dostanete na stránku třídy, kde naleznete nejdůležitější informace, aktuality a fotogalerii vašich cvrčků!

Stránka třídy
Motýlci (2. třída)

Stránka třídy
flip
Motýlci (2. třída)

Odkazem níže se dostanete na stránku třídy, kde naleznete nejdůležitější informace, aktuality a fotogalerii vašich motýlků!

Stránka třídy
Včeličky (3. třída)

Stránka třídy
flip
Včeličky (3. třída)

Odkazem níže se dostanete na stránku třídy, kde naleznete nejdůležitější informace, aktuality a fotogalerii vašich včeliček!

Stránka třídy
Mravenečci (4. třída)

Stránka třídy
flip
Mravenečci (4. třída)

Odkazem níže se dostanete na stránku třídy, kde naleznete nejdůležitější informace, aktuality a fotogalerii vašich mravenečků!

Stránka třídy
Berušky (5. třída)

Stránka třídy
flip
Berušky (5. třída)

Odkazem níže se dostanete na stránku třídy, kde naleznete nejdůležitější informace, aktuality a fotogalerii vašich berušek!

Stránka třídy
Světlušky (6. třída)

Stránka třídy
flip
Světlušky (6. třída)

Odkazem níže se dostanete na stránku třídy, kde naleznete nejdůležitější informace, aktuality a fotogalerii vašich světlušek!

Stránka třídy
Čmeláčci (7. třída)

Stránka třídy
flip
Čmeláčci (7. třída)

Odkazem níže se dostanete na stránku třídy, kde naleznete nejdůležitější informace, aktuality a fotogalerii vašich čmeláčků!

Stránka třídy

Krátce o naší školce

MÁME VIZI

Naše filosofie

Pomáháme dítěti žít ve světě vědy a techniky. Orientovat se v moderním světě a přesto neztratit nic z dětské hravosti. Cestou přirozené výchovy utváříme sebevědomé děti, které si vytvoří vztah k tomuto světu, ale i k bohatství naší kultury.

„Se sluníčkem školka, šťastný každý kluk i holka“

To je název našeho Školního vzdělávacího programu, který je doplněn o řadu dalších zajímavých programů a projektů. Naše šestitřídní mateřská školka připomíná rodinný dům s útulnými zákoutími pro hru, zábavu, učení i práci.

img-fluid
whale

Vaše oblíbená školka

BENEFITY PRO VAŠE DĚTI

Velká kapacita

Naše mateřská školka se postará až o 150 dětí

Centra aktivit

Vše se učíme a zkoušíme v centrech aktivit

Zdravá škola

Vaříme dětem zdravou stravu a učíme je zdravě žít

Bezpečné prostředí

Naše prostory jsou denně uklízeny a dezinfikovány

Aktivity

U NÁS SE DĚTI NENUDÍ

img-fluid

Keramika

Vytvářením výrobků se děti v naší keramické dílně seznamují s vlastnostmi hlíny a různými technikami jejího zpracování. Při tvořivé atmosféře rozvíjíme estetické vnímání, kreativitu a fantazii „malých umělců“. Trpělivost, soustředění a pečlivost se budoucím malým prvňáčkům také hodí. Každé pololetí se svými malými dílky pochlubíme výstavou ve vestibulu MŠ.

  • 1.skupinu vede paní učitelka Lenka Kosinová
  • 2.skupinu vede paní učitelka Markéta Kopecká

Logopedická péče

Ve spolupráci s rodiči zábavnou a hravou formou procvičujeme s dětmi logopedem určené hlásky – nejčastěji sykavky, L ,R a Ř. Nacvičujeme správnou artikulaci a postupné používání hlásek ve slovech, větách a říkankách. Zařazujeme sluchové hry, dechová cvičení, gymnastiku mluvidel, rytmizaci slov a říkanek, vyprávění pohádek a grafická cvičení s doprovodnými říkadly.

  • Logopedickou péči provádí paní učitelka Tereza Holečková
img-fluid
img-fluid

Výtvarné tvoření

Děti si zde zkouší různé výtvarné techniky, učí se je kombinovat, nebát se větších formátů papíru, rozvíjí si fantazii a svou kreativitu. Zapojují se do nejrůznějších výtvarných soutěží. Společně s keramickým kroužkem prezentují své práce na výstavě v lednu a v červnu.

  • Výtvarné tvoření vede paní učitelka Dita Hronová

Větrník

Pěvecký sbor VĚTRNÍK má na naší mateřské škole dlouholetou tradici. Navštěvují ho děti se zájmem o hudební tvoření a pohybové aktivity s hudbou. Pro rozvoj dětské osobnosti je výchova k umění velkým přínosem. Děti se učí aktivně se na hudbě podílet a spoluvytvářet ji. Tvořivým přístupem k hudbě jsou děti zprostředkovaně vedeny k objevování krásy v životě, tedy k pozitivním životním postojům a tvorbě mezilidských vztahů. Radost ze společné práce mají děti hlavně při prezentaci hudebních pásem zpravidla dvakrát ročně při vánočním a jarním vystoupení nejen pro rodiče.

  • Sbormistryně: paní učitelky Zuzana Kejřová a Zuzana Chmelová
img-fluid
img-fluid
img-fluid

Dětská jóga

Cvičení dělíme do třech vzájemně se prolínajících oblastí: hravá jóga, jóga prstů a pohádková jóga. Děti se zde hravou formou naučí nejen správné držení těla a správné dýchání, ale i důležitost uvolnění a relaxace, které pomáhají k udržení duševní rovnováhy. Umění relaxace tak určitě ocení i v pozdějším věku.

  • Jógu s dětmi cvičí paní učitelka Eva Antošová

SNAG GOLF

Máme 1 skupinu dětí, které se naučí základy golfové hry a golfové etiky hravou formou na zahradě naší školy. Děti si osvojí puttování, chippování a odpalování míčků na cíl. Výuka probíhá formou hry a soutěží se speciální výbavou, která je barevná, lehká a dětem snadno ovladatelná.

  • Vede paní zástupkyně Eva Hloušková, certif. trenér SNAG GOLFU, trenér golfu 2.tř.
img-fluid
img-fluid

Výuka anglického jazyka

Děti se hrou učí základní anglická slovíčka, učí se písničky, lehké říkanky a hrají zábavné hry. Soutěží i spolupracují, utvářejí si cit pro anglický jazyk, zvykají si na jinou intonaci a výslovnost. Dětem se budou tyto zkušenosti hodit v dalším životě, kde znalost jazyků patří již k základní gramotnosti. Čím více cizích jazyků budou znát, tím více možností v uplatnění se jim v budoucnu otevírá.

  • Výuka AJ probíhá průběžně ve všech našich třídách

Galerie

POZNEJTE NAŠI ŠKOLKU

Aktuality

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE

Pár slov paní ředitelky

Pár slov paní ředitelky

„Naše školka je jako dům, který se staví od základů. V základech domu je uspokojování všech základních potřeb dětí. V otevřeném prostoru pak hry, bezpečí a důvěra. Děti se seznamují s kulturou společnosti, získávají smysl pro řád a pravidla. V horních patrech probíhá osvojování si vědomostí a dovedností za pomoci učitelek. Úplně nahoře jsou tajná zákoutí, kde se může dítě uchýlit se svou radostí či smutkem. Jsou to místa bezpečná a chráněná dospělým, který je nablízku se svou pomocí, radou nebo ochranou.“

Eva Kotková - ředitelka mateřské školky Sluníčko

Personál

Kontaktujte nás

JSME K DISPOZICI

Napište nám

info@skolkaslunicko.cz

Navštivte nás

Štefánikova 373, Hradec Králové

Zavolejte nám

+495 261 671