Berušky

Berušky – 5. třída

Do třídy Berušek dochází děti zpravidla od 5-6 let. Nabízíme dostatek činností a příležitostí, vedoucí k úspěšnému vstupu do základní školy. Rozvíjíme talent a nadání. Klademe důraz na samostatnost při řešení úkolů, soustředit se na práci, hru i další činnosti.

Děti mohou pracovat samostatně nebo v centrech, pracují na interaktivní tabuli. Děti mohou získat nové vědomosti a dovednosti v doplňujících programech školy (plavání, lyžování, pěvecký sbor, keramika, výtvarné činnosti, jóga, golf, jazykové dovednosti).

img-fluid

Aktuality berušek

whale

Plánované události

img-fluid

Časté dotazy rodičů

Pro všechny kvalifikované učitelky je důležité, aby se děti cítily bezpečně a spokojeně. Pro děti je vytvářeno příjemné a podnětné prostředí, ve kterém si mohou hrát, učit se, experimentovat a objevovat. Využíváme další pedagogické směry jako je program Začít spolu. Práce v centrech vede děti k samostatnosti, ale i k vzájemné spolupráci a komunikaci s vrstevníky. Aktivně využíváme moderní techniku – interaktivní tabule. Rodiče jsou pro nás partneři při výchově a vzdělávání.

Veškeré rozšiřující projekty probíhají v rámci výchovně vzdělávacích aktivit a organizace dne předškolních dětí MŠ Sluníčko, zajišťují je naše pedagogické pracovnice. V době nespavého režimu u dětí rozvíjíme zájem i nadání pro tyto činnosti: keramika a glazování, jóga, základy
golfu, karate, výtvarné činnosti. Seznámení s anglickým jazykem probíhá v průběhu celého dne. Do pěveckého sboru „Větrník“ jsou vybírány i děti mladší. S výsledky těchto estetických činností se mohou rodiče seznámit při našich koncertech, pěveckých soutěží, výstavách,
ukázkových hodinách.
Rodiče s námi i dětmi mohou prožít společné okamžiky při akcích jako je: Masopustní průvod, Svátek světel, oslava Dne dětí spojená s jarmarkem, vynášení Morany, různé pracovní dílny.
Pravidelně k nám jezdí hudebníci, divadelníci, kouzelníci, ochránci přírody a děti se seznamují s přírodou, kulturou a historií při výletech do okolí.

Všechny tyto aktivity organizuje MŠ Sluníčko, ale rodiče si je hradí. Je to celoroční plavání pro předškolní děti, které zajišťuje SK Vlnka na ZŠ Štefánikova. Děti se hravou formou seznámí a také si osvojí základy plavání.
Lyžařský výcvik probíhá ve Ski areálu Černá hora pro začátečníky i pokročilé.

Veškerá strava je připravována v naší ŠJ a na odloučené pracoviště MŠ Hradecká je dovážena. Při sestavování jídelníčku se řídíme výživovými normami. Protože chceme pro naše děti to nejlepší, naše kuchyně získala osvědčení a certifikáty: „Zdravá školní jídelna“ a „Cepík“. Do našeho jídelníčku jsou zařazovány i méně obvyklé potraviny jako jsou jáhly, kuskus, bulgur, vločky. Používáme různé druhy mouky. Pitný režim zajišťujeme v průběhu celého dne, dětem nabízíme filtrovanou vodu. Nedáváme žádné sladkosti, společně sušíme ovoce a zeleninu, také společně pečeme zdravé dobroty.
Bohužel, v takto velkém množství uvařených jídel zatím nejsme schopni zajistit dietní stravu.
Rádi však rodičům vyhovíme a můžeme vyloučit jednotlivé alergenní potraviny.