Rubrika: 6. třída – SVĚTLUŠKY

Informace k zahájení nového roku 2023-2024

Informace k zahájení nového roku 2023-2024

Informace pro rodiče Organizace provozu: Poplatky za školné a stravné: Školné pro rok 2023/2024 je stanoveno ve výši 600,- Kč měsíčně, záloha na stravu činí 960,- Kč. Celkovou částku ve výši 1560,- Kč rodiče poukáží na účet školy 19231511/0100 k 15. dni daného měsíce. Děti, které k 31.8. daného roku dovrší 5 let (předškolní děti) a

Pokládka asfaltu na dvoře školy

Pokládka asfaltu na dvoře školy

Upozorňujeme všechny rodiče a návštěvníky školy, že se bude od pátku 23.6. do pondělí 26.6. strhávat a pokládat nový asfalt na příjezdové silnici a dvoře MŠ. Dbejte zvýšené opatrnosti a prosíme o respektování případných omezení, která budou až do úterý 27.6. včetně. Děkujeme

Informace ke změně stravného

Informace ke změně stravného

Vážení rodiče, od 1.3.2023 zdražujeme  stravu dětí z důvodu vyšších cen energií a potravin. Upravte si prosím výši trvalého příkazu. Děti 3 – 6 let Děti  7 let Přesnídávka 12,- Kč Přesnídávka  13,- Kč Oběd 25,- Kč Oběd 28,-Kč Svačina 11,- Kč Svačina  11,- Kč Pitný režim cena pitného režimu je zahrnuta v celodenní stravě Celodenní strava