Naše učitelky:

  • pí. učitelka Lenka Kosinová
  • pí. učitelka Eva Antošová

Název - Včeličky

Podívej se kolem sebe,
nad hlavou ti svítí nebe,
modré nebe se sluníčkem,
hraje si s ním jako s míčkem.
Všude je tvůj velký svět,
pojď si o něm vyprávět.