Keramika

Vytvářením výrobků se děti v naší keramické dílně seznamují s vlastnostmi hlíny a různými technikami jejího zpracování. Při tvořivé atmosféře rozvíjíme estetické vnímání, kreativitu a fantazii "malých umělců". Trpělivost, soustředění a pečlivost se budoucím malým prvňáčkům také hodí. Každé pololetí se svými malými dílky pochlubíme výstavou ve vestibulu MŠ.

1.skupinu vede: pí.uč. Lenka Kosinová  2.skupinu vede: pí.uč. Markéta Kopecká    

Logopedická péče

Ve spolupráci s rodiči zábavnou a hravou formou procvičujeme s dětmi logopedem určené hlásky - nejčastěji sykavky, L ,R a Ř. Nacvičujeme správnou artikulaci a postupné používání hlásek ve slovech, větách a říkankách.Zařazujeme sluchové hry, dechová cvičení, gymnastiku mluvidel, rytmizaci slov a říkanek, vyprávění pohádek a grafická cvičení s doprovodnými říkadly.

Logopedii provádí:  pí.uč. Lenka Volanská 

 

Výtvarné tvoření

Děti si zde zkouší různé výtvarné techniky, učí se je kombinovat, nebát se větších formátů papíru, rozvíjí si fantazii a svou kreativitu. Zapojují se do nejrůznějších výtvarných soutěží. Společně s keramickým kroužkem prezentují své práce na výstavě v lednu a v červnu.

VV vede pí.uč. Dita Hronová

 

Větrník

Pěvecký sbor VĚTRNÍK má na naší mateřské škole dlouholetou tradici.
Navštěvují ho děti se zájmem o hudební tvoření a pohybové aktivity s hudbou.
Pro rozvoj dětské osobnosti je výchova k umění velkým přínosem. Děti se učí aktivně se na hudbě podílet a spoluvytvářet ji. Tvořivým přístupem k hudbě jsou děti zprostředkovaně vedeny k objevování krásy v životě, tedy k pozitivním životním postojům a tvorbě mezilidských vztahů.
Radost ze společné práce mají děti hlavně při prezentaci hudebních pásem zpravidla dvakrát ročně při vánočním a jarním vystoupení pro rodiče a ostatní. 
Sbormistryně : pí.uč. Julie Gončarová, pí.uč. Bc.Zuzana Chmelová
 

Dětská jóga

Cvičení dělíme do třech vzájemně se prolínajících oblastí: hravá jóga, jóga prstů a pohádková jóga. Děti se zde hravou formou naučí nejen správné držení těla a správné dýchání, ale i důležitost uvolnění a relaxace, které pomáhají k udržení duševní rovnováhy. Umění relaxace tak určitě ocení i v  pozdějším věku.

Jógu s dětmi cvičí: pí.uč. Eva Antošová

 

SNAG GOLF

Máme 2 skupiny dětí, které se naučí základy golfové hry a  golfové etiky hravou formou na zahradě naší školy. Děti si osvojí puttování, chippování a odpalování míčků na cíl. Výuka probíhá formou hry a soutěží se speciální výbavou, která je barevná, lehká a dětem snadno ovladatelná. 

Výuku SNAG GOLFU vede pí.zást. Eva Hloušková, certif. trenér SNAG GOLFU, trenér golfu 2.tř.

 

Výuka anglického jazyka

Děti se hrou učí základní anglická slovíčka, učí se písničky, lehké říkanky a hrají zabavné hry. Soutěží i spolupracují, utvářejí si cit pro anglický jazyk, zvykají si na jinou intonaci a výslovnost. Dětem se budou tyto zkušenosti hodit v dalším životě, kde znalost jazyků patří již k základní gramotnosti. Čím více cizích jazyků budou znát, tím více možností v uplatnění se jim v budoucnu otevírá.

Výuku angličtiny si vede ve své tídě: pí.uč. Markéta Kopecká, Eva Hloušková, Eva Antošová, Dita Hronová