Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Informace pro rodiče

Organizace provozu:

  • Provoz MŠ Sluníčko je od 6,15 hod. do 16,45 hod
  • Příchod dětí je nejpozději do 8,15 hod., pak se škola z důvodu bezpečnosti uzavírá a to od 8,15 – 11,45 (pavilon C do 12,00 hod.) a od 13,00 do 14,15 hod. V době uzavření je možné školu otevřít elektronickým vrátným.

Poplatky za školné a stravné:

Školné pro rok 2021/2022 je stanoveno ve výši 600.- Kč měsíčně, záloha na stravu činí 750.- Kč. Celkovou částku ve výši 1350.- Kč rodiče poukáží na účet školy 19231511/0100 k 15 dni daného měsíce. Děti, které k 31.8. daného roku dovrší 5 let (předškolní děti) a děti s odkladem školní docházky nehradí poplatek za školné, pouze stravu. Děti, které dovrší v daném školním roce 7 let mají vyšší částku za stravné – 800,-měsíčně. Každému dítěti je pro platbu přidělen variabilní symbol, který rodičům sdělí v měsíci září vedoucí školní jídelny. Stejný variabilní symbol platí i pro všechny další platby určené MŠ. Pokud nebude včas uhrazena platba za stravné, nebude dítě přijato k docházce do mateřské školy.

Pokud rodič požaduje osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání, musí předložit rozhodnutí o přiznání sociálních dávek a vyplněnou žádost.

Odhlašování stravy a docházky do MŠ:

Odhlašování stravy je prováděno prostřednictvím aplikace www.odhlaska.cz, dále telefonicky do školní jídelny na tel.: 495 274 596 (funguje i záznamník) nebo osobně v kanceláří vedoucí školní jídelny 725 796 378, a to vždy den předem do 12.00 hod. na odhlášce.cz. Telefonem jde odhlašovat nejpozději do 11.15 hod. V první den neplánované nepřítomnosti dítěte je možné si stravu vyzvednout na třídě ve stanovenou dobu před vydáváním stravy (v době rekonstrukce v 11.45 hod. pro všechny třídy). Od druhého dne je neodhlášená strava účtována za zvýšenou cenu o mzdové a provozní režie – 77,- Kč a dítě s odkladem školní docházky – 82,- Kč. Vyúčtování poplatků za stravu je prováděno na konci školního roku – k 31.8., přeplatky jsou převedeny do dalšího školního roku. Na žádost rodičů mohou být tyto přeplatky převedeny zpět na účet rodičů.

Osvobození od poplatku za předškolní vzdělávání je možné na základě písemné žádosti rodičů a předložení dokladu o pobírání sociální dávky. Nepřítomnost dítěte delší než 14 dní je rodič povinen omluvit a to buď písemně (omluvenka na stránkách v záložce – Dokumenty ke stažení) nebo na portálu Naše MŠ. Předškolní dítě musí být řádně omluveno vždy.

V případě potřeby konzultace s ředitelkou školy lze předem dohodnout termín schůzky na tel. čísle: 602 651 169 nebo v úřední den, kterým je středa od 10,00 – 15,00 hod.

Co potřebují děti s sebou do školky:

  • Bačkorky s bílou podrážkou (ne pantofle ani cvičky)
  • Pyžamo – podepsané nebo značka
  • Oblečení do třídy ( sukýnka, hrací kalhoty, legíny)
  • Oblečení na pobyt venku (jiné než do třídy)
  • Náhradní oblečení do sáčku v šatně (punčochové kalhoty, spodní prádlo, tričko)
  • Vše prosíme podepsat