Informace k zahájení nového školního roku

Informace k zahájení nového školního roku

Vážení rodiče,

                blíží se konec školního roku a  na naší MŠ stále probíhá rekonstrukce. Předpokládáme, že ještě v září a říjnu bude výuka a vzdělávání probíhat v náhradních prostorách ZŠ Štefánikova a MŠ Hradecká. V současné době se dokončují další dva pavilony, kde budou nové střechy, okna, zateplené budovy, klimatizace, podlahové krytiny a žaluzie. Také celá zahrada projde větší změnou. Kolem pavilonů budou nové chodníky, opravená pískoviště s dopadovou plochou, lavičky, stojany na kola a nový asfaltový povrch na dvoře. Po obvodu zahrady se vymění části plotu.

                 A teď Vás asi zajímá, ve které třídě a budově budou vaše děti umístěny. Protože nechceme veřejně  vyvěšovat seznamy dětí, tak je vložíme do chráněného úložiště na našich web. stránkách. Pomocí SMS Vám zašleme heslo, kterým se dostanete na toto uložiště.

                Během září si naplánujeme   třídní schůzky, kde budeme mít prostor pro větší komunikaci a Vaše dotazy. Stěhování směřujeme na poslední týden v říjnu, protože musíme uzavřít celou školu a v této době probíhají podzimní prázdniny.

                Rekonstrukce je náročná pro všechny zúčastněné strany. Doufám, že společně celou situaci zvládneme a pro děti vytvoříme mnohem příjemnější a podnětnější prostředí.

Děkuji za pochopení a přeji šťastný start do nového školní roku.

                                                                                              Mgr. Eva Kotová – ředitelka a kolektiv MŠ