V pátek jedeme s dětmi na Staré náměstí - tvořivé vánoční dílny pro děti v 8,30 hodin. Děti přiveďte včas, do 7,20 hodin, dejte jim batůžek s pitím. Návrat na oběd.