POHÁDKOVÉ LYŽOVÁNÍ - informace pro rodiče: celkovou platbu uhraďte na účet č. 0160758013/0800. Do 30.11. 2019
Pokyny k platbě: NUTNÉ UVÉST VARIABILNÍ SYMBOL A JMÉNO DÍTĚTE !
Variabilní symbol : 40 + datum narození dítěte

                           příklad: narozeno : 5.6. 2008 , VS  40562008 . Do poznámky napište jméno dítěte!

Cena týdenního kurzu :   2100,-
Cena týdenního kurzu včetně půjčovného  (350,- Kč)   2450,-
termín kurzu je : 27.1. - 31.1. 2020 dopoledne

Další informace týkající se kurzu obdržíte 1 týden před zahájením kurzu.
POZOR - RODIČE MUSÍ INDIVIDUÁLNĚ PODAT ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU PŘES WEBOVÉ STRÁNKY UVEDENÉ NÍŽE ( TÝKÁ SE RODIČŮ, KTEŘÍ TAKTO SVÉ DÍTĚ DOSUD NEPŘIHLÁSILI)

www.pohadkovelyzovani.cz

tel. 777975725 , 731195490