Vážení rodiče,

nastala krizová situace. Prosíme, kdo si můžete nechat své děti doma, tak to udělejte, je to velmi nutné. Z důvodu kritického nedostatku personálu (nemoc, OČR, čekání na výsledky COVID testů) jsme nuceni po ukončení karantény na MŠ Hradecká tuto školku převést k nám na MŠ Štefánikova (na pavilon A). Naše děti budou spojené do jiných tříd a i jiných pavilonů (pavilon B a C), abychom zvládli zajistit provoz alespoň pro potřebné. Kde budou děti umístěny se aktuálně dozvíte na vývěsních tabulích na pavilonech a při vstupu do areálu MŠ den před změnou. Nezapomeňte si odhlásit stravu běžným způsobem. Upozorňujeme, že nám bylo již nahlášeno několik výskytů nákazy COVID-19 v přímých rodinách našich dětí.

Všem se velmi omlouváme za provozní změny a děkujeme za vaše pochopení a součinnost. Vedení MŠ