Aktuality 2.třída - motýlci

Výzva k rodičovské veřejnosti

Prosíme o přečtení přiloženého dopisu!

Děkujeme

Aktuální informace o provozu MŠ v nouzovém stavu

K 23.10. končí karanténa Cvrčků a Motýlků. Situace ve školce se nelepší, několik zaměstnankyň je stále v karanténě a přibývají průběžně další. Prosíme, kdo si můžete nechat stále dítě doma, tak to udělejte. Děti budou od 26.10. stále spojeny na třídách takto: 

Cvrčci a Motýlci - ve třídě Včeliček (pavilon B dolní třída)

Včeličky a Mravenečci - ve třídě Mravenců (pavilon B horní třída)

Berušky a Světlušky - ve třídě Berušek (pavilon C dolní třída)

Informace pro rodiče dětí v karanténě

Vážení rodiče,

od úterý 20.10. jsou děti ze třídy Cvrčků a Motýlků v karanténě z důvodu přímého styku se zaměstnankyní pozitivní na COVID-19. Zaslali jsme vám průvodní dopis od Krajské hygieny Hradce Králové, podle kterého je nutné postupovat.

Pokud se nic nezmění, tak karanténa bude končit 23.10.2020. Jestliže  nutně potřebujete, aby Vaše dítě navštěvovalo školku po skončení karantény, nahlaste docházku nejpozději toho 23.10.  a to obvyklým způsobem.

Informace o odpojení elektrického proudu v MŠ 22.10. - 26.10.

Vážení rodiče,

se souhlasem Magistrátu města Hradec Králové bude ve čtvrtek 22.10., pátek 23.10.  a v pondělí 26.10. omezen provoz naší MŠ od 7,30 hod do 16,45 hod. z důvodu úplného odpojení školy od elektrického vedení. Strava je zajištěna v normálním režimu. Děti tato odstávka jinak nepostihne, pouze ráno by byla v budově tma, proto bude MŠ otevřena až v 7,30 hod.!!! 

Děkujeme za pochopení a za součinnost.  Vedení MŠ

Změna v umístění dětí do tříd od úterý 20.10.2020

Od úterý 20.10. jsou děti umístěny v jiných třídách takto:

Děti ze Cvrčků a Motýlků jsou v karanténě (přímý výskyt COVID-19 ve třídě)

Děti ze Včeliček a Mravenečků - ve třídě Mravenečků (pavilon B)

Děti z Berušek a Světlušek zatím ve svých třídách (pavilon C)

Děti z MŠ Hradecká - ve třídě Cvrčků a Motýlků (pavilon A)

 

 

 

Důležité informace ke změně provozu MŠ kvůli zhoršení pandemie COVID-19

Vážení rodiče,

Odpojení el.proudu zrušeno

Odpojení el.proudu, které bylo plánováno na čtvrtek a pátek (15. a 16.10.) se z důvodu komplikací ze strany VČE ruší a odkládá na pozdější termín. MŠ bude otevřena v normálním provozu od 6,15 hod. do 16,45 hod. Omlouváme se, že dochází ke změně, ale nemůžeme tuto situaci ovlivnit. Děkujeme za pochopení vedení MŠ.  

UPOZORNĚNÍ: Omezený provoz

Vážení rodiče,

se souhlasem Magistrátu města Hradec Králové bude ve čtvrtek 15.10. a v pátek 16.10. omezen provoz naší MŠ od 7,30 hod do 16,45 hod. z důvodu úplného odpojení školy od elektrického vedení. Žádáme též o využití možnosti, kdo si můžete nechat v tyto dny své dítě doma.

Obědy na pátek 16.10. a pondělí 19.10. bude možno odhlásit pouze do středy 14.10. obvyklým způsobem. V případě klesnutí počtu dětí,  budou děti zřejmě spojeny v dolních třídách z důvodu rozvozu obědů, které nebude možno dopravit výtahy do horních tříd.

Informace pro rodiče k začátku školního roku 2020/2021

Organizace provozu:

Provoz MŠ Sluníčko je od 6,15 hod. do 16,45 hod.

Příchod dětí je nejpozději do 8,15 hod., pak se škola  z  důvodu bezpečnosti uzavírá a to od 8,15 – 11,30 (pavilon C do 12,00 hod.) a od 13,00 do 14,15 hod.
V době uzavření je možné školu otevřít   elektronickým vrátným.

Poplatky za školné a stravné:

Změna v úplatě za MŠ

Od 1.9.2020 se mění poplatek za školné na 600,- Kč měsíčně (původně 500,- Kč). Kdo využíváte trvalých plateb, zvedněte si částku o 100,- Kč. Děkujeme 

Stránky