Aktuality

V úterý 14.6. zveme rodiče nově přijatých dětí k 1.9.2016 na informativní schůzku. Začátek v 16.00 hod v 1.třídě CVRČCI. Prosíme bez dětí!!!

Dne 22.4. od 10,00 hod. do 17,00 hod. a 23.4. od 9,00 hod. do 12,00 hod. bude probíhat na naší škole zápis nových dětí pro školní rok 2016/2017.
Zájemci o podání přihlášky přijďte v této době do MŠ Sluníčko, Štefánikova 373. Zde se bude konat zápis pro obě naše zařízení ( Štefánikova ul. a Hradecká ul.- Třebeš).

S sebou přineste:

- vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem

- rodný list dítěte

Přejeme vám všem krásné vánoční svátky naplněné pohodou, láskou a štěstím a v novém roce 2016 pevné zdraví, hodně pracovních úspěchů a mnoho radostí z vašich dětí.


Kolektiv MŠ 

V pátek 13.11. se od 8,00 hod budeme fotit na vánoční přání. Děti slavnostně ustrojte a přiveďte do školky do 8,00 hod.


Další vánoční focení bude ve čtvrtek 26.11. jen pro zapsané děti na seznam, který si vyvěsí v šatnách p. Sychra. Začátek druhého focení bude v 7,30 hod.

Všem žádostem rodičů o umístění dětí o letních prázdninách bylo vyhověno.

V pátek 17.4. od 10,00 do 17,00 hod a v sobotu 18.4. od 9,00 do 12,00 hod se koná zápis dětí do naší MŠ.

Rodiče přijdou na zápis s dítětem a přinesou si s sebou: vyplněnou žádost o přijetí do MŠ s potvrzením od dětského lékaře, občanský průkaz a rodný list dítěte. Kdo nemá trvalé bydliště v HK, doloží originál smlouvy o pobytu na území HK.

Těšíme se na vás.

Dne 3.3.2015 se koná v naší MŠ Sluníčko Den otevřených dveří.


Od 9,30 hod: indiv.prohlídka tříd


Od 10,00 hod: informační schůzka s pí.ředitelkou Mgr.Evou Kotkovou ve třídě Cvrčků na paviloně A dole (zadní budova).


Přijďte se podívat, těšíme se na vás. 

Stránky