-PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLY

Akce školy

 Škola, třída

Poznámka

 ZÁŘÍ

 

 

 Plavecký kurz  Berušky
 zrušeno
 Plavecký kurz  Světlušky
 zrušeno
 Schůzky rodičů 
 na jednotlivých třídách  datum vždy v každé třídě
 
   
     
     
     
     
     

 ŘÍJEN

   
 Divadelní představení O 12 měsíčkách  celá MŠ zrušeno
     

 LISTOPAD

 

 

 Nemocnice pro medvídky - program s mediky  Berušky  zrušeno
 Nemocnice pro medvídky - program s mediky  Světlušky  zrušeno
 Fotografování dětí   celá MŠ  zrušeno
 Logopedická depistáž - Logáček  vybrané děti  zrušeno
 PROSINEC    
     
 LEDEN    
     
 ÚNOR    
     

 BŘEZEN

 

 

     

 DUBEN

 

 

     

 KVĚTEN

 

 

     
 ČERVEN