Odhlašování a přihlašování stravy související se změnou programu ŠJ

VIZ. PŘILOŽENÝ DOKUMENT