Provoz MŠ Sluníčko je od 6,30 hod. do 16,30 hod. Škola se uzavírá v době od 8,30 – 11,30 (pavilon C do 12,00 hod.) a od 13,00 do 14,15 hod.
V době uzavření je možné školu otevřít elektronickým vrátným.

Školné pro rok 2016/2017 je stanoveno ve výši 500.- Kč měsíčně, záloha na stravu činí 700.- Kč. Celkovou částku ve výši 1200.- Kč rodiče poukáží na účet školy 19231511/0100 k 15 dni daného měsíce. Děti, které v průběhu školního roku tj od 1.9. do 31.8. dovrší 6 let, mají školné zdarma. Děti, které od 1.9. do 31.8. školního roku dovrší 7 let je částka za stravné ve vyšší – 36,- Kč na den. Každému dítě je přidělen variabilní symbol. Jestliže nemá dítě na kontě finanční prostředky na stravu, nebude docházet do MŠ. Odhlašování a přihlašování stravy je možno provádět elektronicky na stránkách www.strava.cz, na tel. 495 274 596 nebo 725 796 378 a to vždy den předem do 11.30 hod. První den nepřítomnosti dítěte je možné si stravu vyzvednout na třídě ve stanovenou dobu.

Vyúčtování poplatků za stravu je prováděno na konci školního roku – k 31.8., přeplatky jsou převedeny do dalšího školního roku. Na žádost rodičů mohou být tyto přeplatky převedeny zpět na účet rodičů.
Osvobození od poplatku za předškolní vzdělávání je možné na základě písemné žádosti rodičů a předložení dokladu o pobírání sociální dávky. Nepřítomnost dítěte delší než 14 dní je rodič povinen omluvit a to buď písemně (omluvenka na stránkách v záložce – Dokumenty ke stažení) nebo telefonicky na čísle vedoucí ŠJ.

V případě potřeby konzultace s ředitelkou školy lze předem dohodnout termín schůzky na tel. čísle: 602 651 169 nebo v úřední den, kterým je středa od 7,00 – 15,00 hod.

Co potřebují děti s sebou do školky:

  • Bačkorky s bílou podrážkou (ne pantofle ani cvičky)
  • Pyžamo
  • Oblečení do třídy ( sukýnka, hrací kalhoty, legíny)
  • Oblečení na pobyt venku (jiné než do třídy)
  • Náhradní oblečení do sáčku v šatně (punčochové kalhoty, spodní prádlo, tričko)
  • Vše prosíme podepsat