Aktuality 5.třída - berušky

Informace pro rodiče k začátku školního roku 2020/2021

Organizace provozu:

Provoz MŠ Sluníčko je od 6,15 hod. do 16,45 hod.

Příchod dětí je nejpozději do 8,15 hod., pak se škola  z  důvodu bezpečnosti uzavírá a to od 8,15 – 11,30 (pavilon C do 12,00 hod.) a od 13,00 do 14,15 hod.
V době uzavření je možné školu otevřít   elektronickým vrátným.

Poplatky za školné a stravné:

Změna v úplatě za MŠ

Od 1.9.2020 se mění poplatek za školné na 600,- Kč měsíčně (původně 500,- Kč). Kdo využíváte trvalých plateb, zvedněte si částku o 100,- Kč. Děkujeme 

Otevření MŠ

Od pondělí 24.8. se naše MŠ Sluníčko otevírá po prázdninovém uzavření. Děti, které jsou na tento týden nahlášené se sejdou v těchto třídách: 

Ve Včeličkách - spojení Cvrčci a Motýlci (pavilon B dolní třída)

V Beruškách - spojené Včeličky, Mravenečci, Berušky a Světlušky (pavilon C dolní třída)

V případě většího počtu dětí upozorňujeme, že může dojít ke změně tříd. Děkujeme a těšíme se na vás.

Uzavření MŠ

MŠ Sluníčko, Štefánikova 373 je od 1.7. do 21.8. uzavřena. Děti, které jsou přihlášené do náhradních mateřských škol si v případě nepřítomnosti odhlašují stravu na dané MŠ.

Přejeme vám krásné prázdniny a dovolenou. Všechny pí. učitelky děkují rodičům a dětem za krásné dárečky a velké množství květin, které jste jim donesli. Těšíme se v září, až se zase uvidíme.

 

Přihlášení obědů na poslední týden v srpnu

Vážení rodiče,

kdo chcete dát své dítě poslední týden v srpnu (24.8.-31.8.) do naší MŠ, přihlaste mu stravu nejpozději do 7.8. do 11,00 hod. na e-mail: jidelna@skolkaslunicko.cz nebo na Odhláška.cz. Kdo nebude takto přihlášen, nebude do MŠ přijat. Děkujeme za součinnost. MŠ Sluníčko

Prázdninový provoz v MŠ Sluníčko Hradecká ul.

Informace pro rodiče dětí,

které jsou přihlášené na prázdninový provoz do MŠ Sluníčko v Hradecké 1 v termínech od 27.7. do 7.8.2020

Přijímají se - všechny děti z naší MŠ Sluníčko Štefánikova i Hradecká, pro které rodiče v termínu vyplnili web. formulář a přihlásili je k nám do MŠ Sluníčko v Hradecké ul. ve výše uvedeném termínu

                 - děti z cizích školek pouze s registračním číslem: 1 a 2. 

Info k platbám bylo zasláno reg.číslům 1 a 2 emailem.

Rozloučení s předškoláky

Milí rodiče předškoláků,

v pátek 26.6. bychom se chtěli všichni rozloučit s dětmi, které odchází do ZŠ. Máme připraveno Rozloučení s předškoláky, šerpování dětí a malý dáreček na památku. Přiveďte svého předškoláčka do 8,45 hod. na třídu (Berušky, Světlušky) a vyzvedněte si ho v 11,00 hod. Akce je bohužel bez přítomnosti rodičů.   Děkujeme.

Zahájení rekonstrukce školky

Vážení rodiče,

v pondělí 8.6. bude zahájena rekonstukce hospodářské budovy. Prosíme o zvýšenou opatrnost při vstupu do areálu školy. Dvůr a okolí hospodářské budovy nebude přístupno vůbec.

Z důvodu překládky telefonní linky nám funguje pouze číslo jídelny 495 274 596. Prioritně ale volejte na mobilní telefony:  Školní jídelna - 725 796 378, p. ředitelka - 602 651 169, p.zástupkyně - 725 796 377.

Děkujeme za pochopení a za vaši součinnost. Vedení MŠ

Ukončení docházky do MŠ

Vážení rodiče dětí, které odcházejí do ZŠ a nebo ukončují docházku z důvodu stěhování, vyplňte prosím formulář Ukončení docházky do MŠ a podepsaný vhoďte do poštovní schránky MŠ na vratech ve vstupu do areálu MŠ nebo doneste na svou třídu nebo pošlete poštou.

Děkujeme   

Když nejdeme do školky, školka přijde za námi - 7

Je tu svátek dětí!!! Přejeme vám všem krásný svátek a oslavte ho i spolu s námi. Splňte si úkoly, naberte inspiraci a udělejte si krásný týden dětí. Ti šikovní si jistě zkusí všechny věkové kategorie.

Myslíme na vás......... vaše paní učitelky

Stránky